Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού
541002310010611

Αριθμός Λογαριασμού IBAN
GR1001405410541002310010611

Δευτερεύων Αριθμός Λογαριασμού IBAN
GR7901405410541002101187963