Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού
541002310010611

Αριθμός Λογαριασμού IBAN
GR1001405410541002310010611