Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού
0026 0665 52 0100593554

Αριθμός Λογαριασμού IBAN
GR1402606650000520100593554