Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Συμβουλές Είσπραξης Εξόδων Τελετής

Πλέον η καταβολή των Εξόδων γίνεται κατόπιν Ηλεκτρονικής Αιτήσεως του Δικαιούχου και Ηλεκτρονικής Καταχώρισης της Δαπάνης από το Γραφείο Τελετών. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη σχετική Υπουργική Απόφαση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ
1. Αίτηση δικαιούχου με ακριβή διεύθυνση κατοικίας και αριθμό τηλεφώνου, προς τη Υπηρεσία Εξόδων Νομαρχίας Αργολίδος, παραλιακή οδός Ναυπλίου Ν. Κίου.
2. Κατάσταση εις διπλούν στην οποία να γράφεται καθαρά το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, διεύθυνση κατοικίας, με ημερομηνία και υπογραφή.
3. Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξεως θανάτου.
4. Για τους πολιτικούς συνταξιούχους πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Συντάξεων, για το ποσό της σύνταξης που έπαιρνε ο αποθανών κατά το χρόνο του θανάτου του.
Για την έκδοση του πιστοποιητικού χρειάζεται:
α. αίτηση με χαρτόσημα για το πιστοποιητικό που θα εκδοθεί προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Υπηρεσία Συντάξεων - Δ/νση Πολιτικών Συντάξεων οδός Κάνιγγος 29 Αθήνα
β. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
Προκειμένου δε περί εν ενεργεία υπαλλήλων, βεβαίωση της αρμοδίας για την εκκαθάριση των αποδοχών υπηρεσίας του υπαλλήλου, περί του ύψους των αποδοχών αυτού κατά το χρόνο του θανάτου του.
5. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Υγειονομικής Περίθαλψης περί καταθέσεως του βιβλιαρίου νοσηλείας του αποθανόντος. Στην ανωτέρω υπηρεσία πρέπει να κατατεθεί το βιβλιάριο νοσηλείας του αποθανόντος και Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
6. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών του γραφείου τελετών στο όνομα του πρόσωπο που πλήρωσε τα έξοδα κηδείας.
Σε περίπτωση που τα έξοδα κηδείας του αποθανόντος κατέβαλε τρίτος προς την οικογένεια (εκτός από το σύζυγο, γονείς ή αδερφούς) απαιτείται ακόμη ως δικαιολογητικό, εξοφλημένος αναλυτικός λογαριασμός του εργολάβου κηδειών (θεωρημένο τιμολόγιο ή δελτίο παροχής υπηρεσιών).
7. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου του Νόμου 105, ότι ο αποθανών δεν ήταν ασφαλισμένος σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο ή οργανισμό ΙΚΑ - ΤΕΒΕ κλπ. και ότι δεν δικαιούται να πάρει έξοδα κηδείας από οποιαδήποτε άλλη πηγή [Ταμείο ή οργανισμό].
Στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να γίνεται επίσης ρητή η συγγενική σχέση.
Προκειμένου για έξοδα κηδείας μελών οικογενείας πολιτικών εν ενεργεία υπαλλήλων, απαιτούνται τα άνω δικαιολογητικά και επί πλέον βεβαίωση της Προϊστάμενης αρχής του υπαλλήλου περί του ότι αυτός είναι πολιτικός εν ενεργεία δημόσιος υπάλληλος, καθώς και περί του συνόλου των αποδοχών τις οποίες λαμβάνει κατά το μήνα του θανάτου του μέλους οικογενείας του.

Είσπραξη εξόδων κηδείας από το Δημόσιο
Ταμείο δημοσίων υπαλλήλων, Υπουργείου Οικονομικών, Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Διευθύνσεως εντεταλμένων εξόδων Νομαρχίας Αργολίδος.

Είσπραξη εξόδων κηδείας από το ΙΚΑ και ΤΕΒΕ
1. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών του γραφείου τελετών στο όνομα του πρόσωπο που πλήρωσε τα έξοδα κηδείας.
2. Βιβλιάριο ασθενείας του θανόντος.
3. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
4. Εάν υπάρχει το τελευταίο απόκομμα συντάξεως του θανάτου.

Είσπραξη εξόδων κηδείας από το διάφορες Τράπεζες
Η κάθε τράπεζα έχει και το δικό της σύστημα καταβολής των εξόδων κηδείας. Οδηγίες δίνονται από το Ταμείο Υγείας εκάστης Τράπεζας ως αναφορά με την καταβολή εξόδων.
Μεταξύ των δικαιολογητικών χρειάζονται:
1. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών του γραφείου τελετών στο όνομα του πρόσωπο που πλήρωσε τα έξοδα κηδείας.
2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Είσπραξη εξόδων κηδείας από το Ταμείο Νομικών
Συμβουλευτείτε το Ταμείο Υγείας Νομικών. Μεταξύ των δικαιολογητικών χρειάζονται:
1. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών του γραφείου τελετών στο όνομα του πρόσωπο που πλήρωσε τα έξοδα κηδείας.
2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Είσπραξη εξόδων κηδείας από το Ταμείο Στρατού και σωμάτων Ασφαλείας
Ισχύουν τα δικαιολογητικά που θα σας γνωστοποιήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Μεταξύ των δικαιολογητικών χρειάζονται:
1. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών του γραφείου τελετών στο όνομα του πρόσωπο που πλήρωσε τα έξοδα κηδείας.
2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά συντάξεων...

ΔΗΜΟΣΙΟΥ
1. Αίτηση
2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Πιστοποιητικό Ιεράς Μητρόπολης
5. Δήλωση του νόμου 1599/86

ΤΑΕ
1. Αίτηση
2. Δύο ληξιαρχικές πράξεις θανάτου
3. Δύο ληξιαρχικές πράξεις γάμου
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Πιστοποιητικό γραμματέως πρωτοδικών
6. Δήλωση του νόμου 105

Τ.Σ. ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ
1. Αίτηση
2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Πιστοποιητικό γραμματέως πρωτοδικών
5. Δύο φωτογραφίες

ΝΟΜΙΚΩΝ
1. Αίτηση
2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Πιστοποιητικό Ιεράς Μητρόπολης

ΙΚΑ
1. Αίτηση
2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
3. Ληξιαρχική πράξη γάμου
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Πιστοποιητικό γραμματέως πρωτοδικών
6. Υπεύθυνη δήλωση νόμου 105
7. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας
8. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας

ΤΣΑ
1. Αίτηση
2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
3. Ληξιαρχική πράξη γάμου
4. Πιστοποιητικό γραμματέως πρωτοδικών
5. Βιβλιάριο ασθενείας

ΤΕΒΕ
1. Αίτηση
2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
3. Ληξιαρχική πράξη γάμου
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Πιστοποιητικό γραμματέως πρωτοδικών
6. Υπεύθυνη δήλωση νόμου 105
7. Βιβλιάριο συνταξιοδοτήσεως
8. Απόκομμα πληρωμής
9. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας
10. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας

Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για όλες τις περιπτώσεις εκδίδεται από το Δήμο κατόπιν προσκομίσεως στο αρμόδιο Γραφείο των κάτωθι δικαιολογητικών.
1. Ένορκο βεβαίωση από το ειρηνοδικείο της περιοχή σας ενώπιον δύο μαρτύρων του αιτούντος
2. Δήλωση του νόμου 105
3. Χαρτόσημα αναλόγως αιτουμένων πιστοποιητικών
Σε όλες τις περιπτώσεις είτε θέλετε να εισπράξετε χρήματα από τα ως άνω ταμεία είτε θέλετε να υποβάλετε δικαιολογητικά για συνέχιση συντάξεως και δεν μπορείτε να βοηθηθείτε από τις ανωτέρω πληροφορίες καλό θα ήταν να αποταθείτε για τη διευκόλυνσή σας στον δικηγόρο σας η στα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών (ΚΕΠ). Οι Δήμοι, και κανένας άλλος μπορούν να καταργήσουν τις ένορκες βεβαιώσεις.

Κατά Καιρούς οι Νομοθεσίες του Κράτους και Κατά Συνέπεια των Ασφαλιστικών Ταμείων Αλλάζουν.

Copyright © 2024. Funeral Maragos  Rights Reserved.