Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Ποσά Είσπραξης Ασφαλιστικών Ταμείων

Πλέον η καταβολή των Εξόδων γίνεται κατόπιν Ηλεκτρονικής Αιτήσεως του Δικαιούχου και Ηλεκτρονικής Καταχώρισης της Δαπάνης από το Γραφείο Τελετών. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη σχετική Υπουργική Απόφαση.

Ασφαλιστικά Ταμεία

Τηλ.Εξυπηρέτησης

Ποσό Είσπραξης

Ι.Κ.Α.

210-5215272

759,52€ για άμεσα ασφαλισμένο

Ο.Γ.Α.

210-3322360

800€ για άμεσα ασφαλισμένο

Ο.Α.Ε.Ε (Ε.Φ.Κ.Α.)

210-5285561

762€ για άμεσα ασφαλισμένο
1200€ για τον εν΄ενεργεία

ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

210-8223629

1000€ για άμεσα ασφαλισμένο

ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΥΔΚΥ)

210- 8809506

1100€ μόνο σε συνταξιούχους

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΣΑΥ)

210-8816911

1.200€ μείον άλλο ταμείο ή Ι.Κ.Α

ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (ΤΥΠΕΤ)

210-3307252

Εφάπαξ βοήθημα ύψους 1600€, για λογαριασμό του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ή το έκτακτο μέλος εφάπαξ βοήθημα, ύψους 800€

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ (ΤΑΕ)

210-3729626

1200€ για άμεσα ασφαλισμένο

ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ

210-5296272

1000€ αν πρόκειται για ασφαλισμένο και 800€ αν πρόκειται για συνταξιούχο, (ανήκει πλέον στον Ε.Φ.Κ.Α.)

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ (ΤΑΣ)

210-3833036

1600€ για τους εν ενεργεία

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

210-5245866

1600€ για άμεσα ασφαλισμένο
800€ για έμμεσα ασφαλισμένο

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΞΥ)

210-3648111

1 μήνα μισθό 75x25 άμεσα ασφαλισμένο
1/2 μήνα μισθό 75x12,5 έμμεσα ασφαλισμένο

ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ)

210-4149281

800€ μόνο σε συνταξιούχους

 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΣΜΕΔΕ)

 

210-3740105

1300€ για ασφαλισμένους που παίρνουν 2 συντάξεις από το ΤΣΜΕΔΕ
1200€ για ασφαλισμένους με 1 σύνταξη στο ΤΣΜΕΔΕ & άλλη σύνταξη από άλλο ταμείο.
600€ για έμμεσα ασφαλισμένο

ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (ΕΣΗΕΑ)

210-7264700

1800€ για άμεσα ασφαλισμένο
1200€ για έμμεσα ασφαλισμένο

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ (ΤΣΕΥΠ)

210-3240886

1600€ για άμεσα ασφαλισμένο
50% για έμμεσα ασφαλισμένο

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΗΣΑΠ)

210-3293100

1800€ για άμεσα ασφαλισμένο 900€ για έμμεσα ασφαλισμένο, (από 01/01/2008, έχει ενταχθεί στο ενιαίο ταμείο ΤΑΥΤΕΚΩ)

Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε.

210-8110954

1800€ για άμεσα ασφαλισμένο 900€ για έμμεσα ασφαλισμένο, (από 01/01/2008, έχει ενταχθεί στο ενιαίο ταμείο ΤΑΥΤΕΚΩ)

Δ.Α.Π. - Δ.Ε.Η.

210-5273862

1800€ για άμεσα ασφαλισμένο 900€ για έμμεσα ασφαλισμένο, (από 01/01/2008, έχει ενταχθεί στο ενιαίο ταμείο ΤΑΥΤΕΚΩ)

Ε.Υ.Δ.Α.Π.

210-5221628

800€ μόνο σε συνταξιούχους

Κατά Καιρούς οι Νομοθεσίες του Κράτους και Κατά Συνέπεια των Ασφαλιστικών Ταμείων Αλλάζουν.

Copyright © 2023. Funeral Maragos  Rights Reserved.