Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Ποσά Είσπραξης Ασφαλιστικών Ταμείων

Πλέον η καταβολή των Εξόδων γίνεται κατόπιν Ηλεκτρονικής Αιτήσεως του Δικαιούχου και Ηλεκτρονικής Καταχώρισης της Δαπάνης από το Γραφείο Τελετών. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη σχετική Υπουργική Απόφαση.

π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Άμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι ποσό 842,96 €
π. ΤΑΞΥ Άμεσα Ασφαλισμένοι ποσό 818,40€
Έμμεσα μέλη ποσό :409,20€
Συνταξιούχοι ποσό:818,40€
π. ΟΑΕΕ Άμεσα Ασφαλισμένοι ποσό : 1.200,00 €.
Συνταξιούχοι ποσό: 762,00 € .
Σε περίπτωση μεταφοράς σορού σε απόσταση δικαιούνται επιπλέον ποσό:
- 101-200 χλμ επιπλέον 205,00 €.
- Πάνω από 200 χλμ 380,00 €.
π. ΟΓΑ Άμεσα ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι γήρατος ή αναπηρίας ποσό 800,00 €.
π. ΟΠΑΔ

Άμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι ποσό 1.000,00 €
Για όσους προβλέπεται από τον Κανονισμό Παροχών του τ. ΟΠΑΔ

π. ΤΥΔΚΥ Συνταξιούχοι και έμμεσα μέλη ποσό:1.200,00€
π. ΝΑΤ Συνταξιούχοι ποσό 690,00 €
π. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Άμεσα ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι γήρατος ή αναπηρίας ποσό: 1783,16€
Συνταξιούχοι θανάτου ποσό: 891,58€
π. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ
ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άμεσα ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι γήρατος ή αναπηρίας ποσό: 2.723,02 €
Για θάνατο προστατευομένων μελών και συνταξιούχοι θανάτου 2.042,27€
π. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ
Συνταξιούχοι ποσό 1.971,35 €
π. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΑ
Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών

Ασφαλισμένοι ποσό 1.100,00€
Έμμεσα μέλη: 660,00€

π. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΠ
Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιώς
Άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι ποσό 1.027,00 €
π. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΘ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Άμεσα ασφαλισμένοι ποσό :2.500€
Έμμεσα μέλη ποσό: 1.470€
π. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΕ
Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών
Άμεσα ασφαλισμένοι ποσό:1.500€
π. ΕΤΑΑ-ΤΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Άμεσα Ασφαλισμένοι, Συνταξιούχοι και Έμμεσα μέλη ποσό: 2.839,05€

• π. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΙΣΥΤ
Τομέας Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου-

• π. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ ΤΣΕΥΠ
Τομέας Υγείας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών-

• π. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΤΤΑ
Τομέας Υγείας Τεχνικών Τύπου Αθηνών-

• π. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ ΤΣΕΥΠΘ
• Περιφερειακό Τμήμα Ασφάλισης – Παροχών Θεσσαλονίκης

Άμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι ποσό: 4.608,00€,
Έμμεσα ασφαλισμένοι ποσό: 2.773,40€
π. ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΟΤΕ
Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ
Άμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι ποσό: 1.742,40 €
Έμμεσα μέλη ποσό 871,20€
π. ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΔΕΗ
Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΔΕΗ
Άμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι γήρατος ή αναπηρίας ποσό 2.964,00 €
Συνταξιούχοι θανάτου και Έμμεσα μέλη ποσό 1.482,00€

π. ΤΑΥΤΕΚΩ/ Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε
Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές 

Άμεσα Ασφαλισμένοι, Συνταξιούχοι και Έμμεσα μέλη ποσό: 2.900,00€
π. ΤΑΥΤΕΚΩ/ ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ
Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ»
Συνταξιούχοι ποσό 2.270,00 €
π. ΤΑΥΤΕΚΩ /ΤΑΠ-ΕΤΕ
Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος
Άμεσα Ασφαλισμένοι, Συνταξιούχοι και Έμμεσα μέλη ποσό: 1.452,00€
π. ΤΑΥΤΕΚΩ /ΤΑΠ-ΕΤΒΑ
Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ
Άμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι ποσό:1.620,00€
Έμμεσα μέλη ποσό 610,00€
π. ΤΑΥΤΕΚΩ /ΤΑΠ-ΗΣΑΠ
Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΣΑΠ
Συνταξιούχοι ποσό 842,96€
π. ΤΑΥΤΕΚΩ /ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ
Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ
Συνταξιούχοι ποσό 842,96€

 *Κατά Καιρούς οι Νομοθεσίες του Κράτους και Κατά Συνέπεια των Ασφαλιστικών Ταμείων Αλλάζουν.

Copyright © 2024. Funeral Maragos  Rights Reserved.