Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Ποσά Είσπραξης Ασφαλιστικών Ταμείων

Πλέον η καταβολή των Εξόδων γίνεται κατόπιν Ηλεκτρονικής Αιτήσεως του Δικαιούχου και Ηλεκτρονικής Καταχώρισης της Δαπάνης από το Γραφείο Τελετών. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη σχετική Υπουργική Απόφαση.

Ασφαλιστικά Ταμεία

Τηλ.Εξυπηρέτησης

Ποσό Είσπραξης

Ι.Κ.Α.

210-5215272

760€ για άμεσα ασφαλισμένο

Ο.Γ.Α.

210-3322360

800€ για άμεσα ασφαλισμένο

Ο.Α.Ε.Ε (Ε.Φ.Κ.Α.)

210-5285561

1.200€ αν πρόκειται για ασφαλισμένο και 762€ αν πρόκειται για συνταξιούχο 

ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

210-8223629

1000€ για άμεσα ασφαλισμένο

ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΥΔΚΥ)

210- 8809506

1200€ μόνο σε συνταξιούχους

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΣΑΥ)

210-8816911

2.396€ μείον άλλο ταμείο ή Ι.Κ.Α

ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (ΤΥΠΕΤ)

210-3307252

Εφάπαξ βοήθημα ύψους 759,52€, για λογαριασμό του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ή το έκτακτο μέλος εφάπαξ βοήθημα, ύψους 587,00€

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ (ΤΑΕ)

210-3729626

1200€ για άμεσα ασφαλισμένο

ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ

210-5296272

1.200€ αν πρόκειται για ασφαλισμένο και 762€ αν πρόκειται για συνταξιούχο, (ανήκει πλέον στον Ε.Φ.Κ.Α.)

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ (ΤΑΣ)

210-3833036

1784€ για τους εν ενεργεία

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

210-5245866

2113€ για άμεσα ασφαλισμένο
1479€ για έμμεσα ασφαλισμένο

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΞΥ)

210-3648111

1 μήνα μισθό 75x25 άμεσα ασφαλισμένο
1/2 μήνα μισθό 75x12,5 έμμεσα ασφαλισμένο

ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ)

210-4149281

690€ μόνο σε συνταξιούχους

 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΣΜΕΔΕ)

 

210-3740105

1302€ για ασφαλισμένους που παίρνουν 2 συντάξεις απο το ΤΣΜΕΔΕ
1232,30€ για ασφαλισμένους με 1 σύνταξη στο ΤΣΜΕΔΕ & άλλη συνταξη απο άλλο ταμείο.
615€ για έμμεσα ασφαλισμένο

ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (ΕΣΗΕΑ)

210-7264700

2300€ για άμεσα ασφαλισμένο
1700€ για έμμεσα ασφαλισμένο

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ (ΤΣΕΥΠ)

210-3240886

3178,66€ για άμεσα ασφαλισμένο
50% για έμμεσα ασφαλισμένο

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΗΣΑΠ)

210-3293100

1.879,20€ για άμεσα ασφαλισμένο-939,60€ για έμμεσα ασφαλισμένο, (από 01/01/2008, έχει ενταχθεί στο ενιαίο ταμείο ΤΑΥΤΕΚΩ)

Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε.

210-8110954

1.879,20€ για άμεσα ασφαλισμένο-939,60€ για έμμεσα ασφαλισμένο, (από 01/01/2008, έχει ενταχθεί στο ενιαίο ταμείο ΤΑΥΤΕΚΩ)

Δ.Α.Π. - Δ.Ε.Η.

210-5273862

1.879,20€ για άμεσα ασφαλισμένο-939,60€ για έμμεσα ασφαλισμένο, (από 01/01/2008, έχει ενταχθεί στο ενιαίο ταμείο ΤΑΥΤΕΚΩ)

Ε.Υ.Δ.Α.Π.

210-5221628

668,60€ μόνο σε συνταξιούχους

 

Copyright © 2022. Funeral Maragos  Rights Reserved.